facebook twitter youtube

Polityka prywatności


Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy eOBRAZ.pl, prowadzony pod
www.eobraz.pl przez Studio Fotografii Łukasz Rak z siedzibą w Jaśle, ul. Czackiego 18.

Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.

Sklep Internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod numerem 2.

Pliki cookies

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Jakie dane zbiera Sklep Internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep Internetowy, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Witrynie, będzie od zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji:

1) nazwisko i imię;

2) adres wysyłki;

3) adres poczty elektronicznej;

4) numer telefonu.

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta.

 

O ile użytkownik wyraził na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez niego adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów . Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Udostępnianie informacji

W celu realizacji umowy Sklep Internetowy może udostępniać zebrane od użytkowników dane do następujących firm: firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony danych,Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez użytkownika płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami użytkownicy nie zachowają zasad bezpieczeństwa. W szczególności użytkownicy muszą zachować w poufność hasła do Witryny oraz nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep Internetowy nie będzie zwracał się do użytkowników o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym, prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Użytkownik ma możliwość podglądu i edycji danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy użytkownik zapomni hasła lub wystąpią inne problemy z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: eobraz@eobraz.pl lub nr tel. 668 950 400.

Użytkownik ma również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: eobraz@eobraz.pl

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Opinie wyrażone przez społeczność w komentarzach i na forum lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią firmy. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być kierowane pod adres: michal@eobraz.pl lub do Administratora Bezpieczeństwa Informacji lukasz@eobraz.pl