facebook twitter youtube

Regulamin

 

1. Informacje ogólne 

 

1.1. Właścicielem sklepu internetowego EOBRAZ.PL (dalej EOBRAZ.PL) jest Studio Fotografii Łukasz Rak, ul. Czackiego 18, Jasło, 38-200 Jasło. NIP 685-207-30-91, REGON 371111315

 

1.2. Ceny towarów znajdujących się w EOBRAZ.PL są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

 

2. Składanie zamówień 

 

2.1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie EOBRAZ.PL, w szczególności danych kontaktowych (e-mail, nr telefonu) i adresowych do wysyłki

 
2.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 

2.3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

2.4. EOBRAZ.PL nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej.

 

3. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień 

 

3.1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres email podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

 

3.2. EOBRAZ.PL zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer telefonu podany w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8:00 – 16:00. 

 

3.3. W razie potrzeby anulowania zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się z EOBRAZ.PL, gdyż realizacja przesyłki rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu i potwierdzeniu zamówienia. Klient nie może anulować zamówienia, w przypadku gdy przesyłka została już wysłana.

  

4. Realizacja zamówienia 

 

4.1. Zamówienie zostanie zrealizowanie pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.

 

4.2. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Klient jest informowany o tym fakcie przez pracownika sklepu i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty w przypadku przedpłaty na konto lub przelewu przez system płatności).

 

4.3. Po złożeniu zamówienia i rozpoczęciu jego realizacji Klient nie ma możliwości  dokonywania w nim jakichkolwiek zmian.

 

4.4. Realizacja zamówienia - w przypadku zamówienia płatnego przelewem - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym EOBRAZ.PL. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 2 tygodnie. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

 

4.5. Realizacja zamówienia - w przypadku zamówienia za pobraniem – rozpoczyna niezwłocznie po potwierdzeniu przyjęcia formularza zamówienia na skrzynkę poczty elektronicznej EOBRAZ.PL. W przypadku zamówienia złożonego w dniu wolnym od pracy, realizacja zacznie się w najbliższym dniu roboczym.

 

4.6. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i formy dostawy. Informacje dotyczące akceptowanych metodach płatności oraz sposobu wysyłki znajdują się na stronie www.eobraz.pl.

 

4.7. W przypadku przedpłaty na konto w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko klienta oraz nr zamówienia.

 

4.8. Na czas realizacji zamówienia składają się czas przygotowania przesyłki oraz czas dostawy.

 

4.9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.


4.10 W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego lezącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych produktów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych.

 

4.11. Towary zamówione w EOBRAZ.PL wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w formularzu.

 

4.12. Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przed potwierdzeniem odbioru przesyłki należy dokładnie obejrzeć opakowanie. Jeżeli są widoczne jakiekolwiek uszkodzenia należy nie odbierać przesyłki i sporządzić protokół szkody w obecności listonosza lub kuriera, który stanowi podstawę rozpatrzenia reklamacji. Nie zgłoszenie zastrzeżeń do stanu przesyłki w momencie jej odbioru wyłącza zgłoszenie reklamacji co do fizycznych uszkodzeń spowodowanych transportem.

 

5. Zwroty, reklamacje 

 

5.1. Produkty zamówione w sklepie internetowym mogą zostać zwrócone w terminie 14 dni od daty jego otrzymania bez podania przyczyny. Towar należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu, kompletny, wraz z wszystkimi załączonymi do niego dokumentami oraz zapakować w usztywniane opakowanie ochronne zapobiegające zniszczeniu.

 

5.2. Reklamacji podlegają wady techniczne/fizyczne (wady fabryczne), lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy. Klient powinien niezwłocznie odesłać wadliwy towar za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony ekonomiczny) na adres sklepu internetowego. Towar należy odesłać w stanie kompletnym oraz zapakować w usztywniane opakowanie ochronne zapobiegające zniszczeniu.

 

5.3. W celu zwrotu/reklamacji towaru należy uprzednio poinformować o tym mailowo lub telefonicznie. Aby zwrot/reklamacja mogły zostać szybko rozpatrzone, należy zarejestrować zwrot/reklamację na EOBRAZ.PL podając w nim niezbędne informacje.

 

5.4. Do zwracanego/reklamowanego towaru należy dołączyć paragon fiskalny lub fakturę (o ile była wystawiona na życzenie Klienta) oraz - w przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu – protokół szkody sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności listonosza lub kuriera i podpisany przez osobę dostarczającą przesyłkę.

 

5.5. Brak dołączonego paragonu lub faktury VAT będzie skutkował odmową przyjęcia zwrotu/reklamacji. W takim przypadku sklep odeśle towar do Klienta przesyłką pobraniową na jego koszt (opłata według cennika kosztów wysyłki).

 

5.6. Do wad fizycznych nie zalicza się różnic w wyglądzie. Kolory i wykończenia towarów prezentowanych w ofercie sklepu mogą nieznacznie różnić się od wyglądu artykułu w rzeczywistości. Może wynikać to ze stosowanych technik fotograficznych, zastosowania innych technologii przez producenta lub ustawień parametrów monitora. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim reklamacja nie przysługuje.

 

5.7. W przypadku zwrotu lub reklamacji, zakupione produkty należy odesłać listem poleconym ekonomicznym na adres: Eobraz.pl, Studio Fotografii Łukasz Rak, ul. Czackiego 18, 38-200 Jasło.

 

5.8. Koszty odesłania towaru pokrywa Klient.

 

5.9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty przesyłki oraz całkowita wartość reklamowanego towaru, zwracana jest przelewem na konto wskazane przez Klienta.

 

5.10. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji oraz w przypadku zwykłego zwrotu towaru, koszty przesyłki pokrywa Klient.

 

5.11. W przypadku odesłania towaru, w odniesieniu do którego reklamacja została rozpatrzona negatywnie, nie odebranie przesyłki przez Klienta będzie skutkowało zaniechaniem ponownego wysłania produktu, chyba że Klient pokryje koszty poniesione z tytułu wysłania oraz zwrotu reklamowanego produktu do sklepu. Produkty będą przechowywane przez 14 dni od momentu zwrotu nieodebranej przesyłki.

 

5.12. Nie podlega reklamacji towar uszkodzone z winy Klienta. Zostanie on ponownie odesłany do Klienta na jego koszt.

 

5.13. Zwrot należności za towar zwracany lub pozytywnie rozpatrzoną reklamację następuje przelewem bankowym i rozliczany jest w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zwrotu przez sklep (wraz z kompletną dokumentacją). 

 

5.14. EOBRAZ.PL nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku przesłania przesyłki, wbrew powyższym postanowieniom regulaminu, przesyłka nie zostanie odebrana.

 

6. Polityka prywatności

 

6.1. EOBRAZ.PL oferuje użytkownikom strony możliwość przechowywania zdjęć cyfrowych znajdujących się na ich kontach.

 

6.2. EOBRAZ.PL może nałożyć ograniczenia dotyczące usług przechowywania zdjęć cyfrowych, w szczególności poprzez: ustalenie maksymalnej ilości miejsca przydzielonego na serwerach EOBRAZ.PL, na których znajdować się będą produkty użytkowników serwisu limitu dostępu do usług w określonym czasie (a także maksymalnego czasu trwania dostępu). W przypadku wprowadzenia ograniczeń użytkownicy zostaną o tym poinformowani drogą mailową przynajmniej 30 dni przed zmianą.

 

6.3. EOBRAZ.PL nie ponosi odpowiedzialności za  usunięcia lub uszkodzenia przechowywanych wiadomości, komunikatów lub innych treści rozpowszechnianych lub przesyłanych za pośrednictwem serwisu.

 

6.4. Użytkownik serwisu EOBRAZ.PL zgadza się nie wykorzystywać serwisu lub proponowanych Usług do pobierania, przechowywania, udostępniania, wymiany niedozwolonych treści, niezgodnych z obowiązującym prawem lub naruszających prawa osób trzecich. Użytkownik odpowiedzialny jest za treści, które umieszcza w serwisie.

 

6.5. EOBRAZ.PL nie może w żadnym przypadku zagwarantować zgodności z prawem, jakości oraz odpowiedniego charakteru treści dostępnych na stronie serwisu. W żadnym przypadku EOBRAZ.PL  nie odpowiada za jakiekolwiek roszczenia, bezpośrednie lub pośrednie, związane z treściami zamieszczonymi na stronie przez użytkowników.

 

7. Prawa autorskie i odpowiedzialność 

 

7.1. EOBRAZ.PL dokłada wszelkich starań, by zdjęcia produktów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, że ustawienia wyświetlania, jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, EOBRAZ.PL nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta.

 

 7.2. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, iż EOBRAZ.PL nie ponosi odpowiedzialności w przypadku bezpośrednich i pośrednich szkód, w tym strat finansowych, utraty klientów, danych lub każdej innej utraty dóbr materialnych lub niematerialnych (nawet jeśli EOBRAZ.PL został poinformowany o ryzyku poniesienia tych strat), które mogły nastąpić w wyniku braku możliwości korzystania z usług oferowanych na stronie EOBRAZ.PL, w wyniku niedozwolonego dostępu osób trzecich do usług oferowanych na stronie oraz w wyniku każdego innego problemu związanego z korzystaniem z usług serwisu.

 

7.3. Zabrania się, bez względu na cel i zamiar odtwarzania, kopiowania, sprzedawania, odsprzedawania lub wykorzystywania  całości lub części serwisu lub zamieszczanych w nim treści, bez wyraźnej zgody uprawnionej osoby.

 

7.4. Wszelkie informacje, treści, pliki zawierające obrazy, oprogramowanie udostępnione przez EOBRAZ.PL chronione są prawem własności intelektualnej. EOBRAZ.PL nie udziela użytkownikom prawa do kopiowania, udostępniania, modyfikowania, dystrybucji jakiegokolwiek elementu w całości lub części, jak również realizacji produktów pochodnych, chyba że udzieli odrębnego, wyraźnego pisemnego upoważnienia.

 

7.5. Umieszczając materiały on-line użytkownik udziela EOBRAZ.PL niewyłącznego prawo do kopiowania, udostępniania, modyfikowania, realizacji produktów pochodnych i dystrybucji treści umieszczonych on-line. Użytkownik pozostaje właścicielem przekazanych treści i udziela gwarancji, iż jakiekolwiek prawo własności intelektualnej, prawo znaków towarowych lub inne prawo należące do osób trzecich nie zostało naruszone oraz zobowiązuje się do uiszczenia odszkodowania na rzecz EOBRAZ.PL z tytułu wszelkich działań osób trzecich związanych o naruszeniu ich praw.

 

7.6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie praw osób trzecich. EOBRAZ.PL ma prawo usunąć konto użytkownika z serwisu, jeżeli używa serwisu lub korzysta z jego usług w celu naruszania praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa.

 

7.7. Jeżeli użytkownik decyduje się udostępnić zdjęcia osobom trzecim, akceptuje fakt prywatnego użytkowania (na każdym rodzaju nośnika) jego zdjęć lub projektów przez użytkownika , któremu  je udostępnił. Jeżeli użytkownik serwisu zdecydował się udostępnić swoje zdjęcia lub kompozycje, użytkownicy, którym te treści udostępniono zobowiązują się korzystać z nich wyłącznie dla swojego prywatnego użytku.

 

8. Postanowienia dodatkowe

 

8.1. Sklep internetowy może prowadzić akcje promocyjne we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym konkursy i zamieszczać informacje o tych wydarzeniach na podstronach EOBRAZ.PL. Za warunki konkursów i późniejsze rozstrzygnięcia konkursów odpowiada ich organizator. EOBRAZ.PL nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazane przez inne podmioty.


8.2. Dane osobowe na stronie wykorzystywane są jedynie do realizacji zamówień oraz - jeśli Klient wyrazi na to zgodę - w celu informowania o aktualnych promocjach w sklepie internetowym EOBRAZ.PL. W każdym czasie Klient ma prawo do wglądu oraz zmiany swoich danych osobowych. Dane te przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez Studio Fotografii Łukasz Rak z siedzibą w Jaśle, przy ulicy Czackiego 18, 38-200 Jasło. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 września 1997 r. baza została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: nr bazy 00108157.

 

8.3. Dla celów wykonania i interpretacji regulaminu oraz zawieranych na jego podstawie umów zastosowanie ma wyłącznie prawo polskie.

 

8.4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

8.5. Warunki Regulaminu mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. O terminie wejścia w życie wprowadzanych zmian oraz ich treści użytkownicy zostaną zawiadomienie z 7-dniowym wyprzedzeniem.

 

8.6. Strony witryny, które uzupełniają warunki Regulaminu stanowią jego integralną część. Podczas kampanii promocyjnych, do warunków Regulaminu mogą zostać dodane warunki uzupełniające; w przypadku, gdy poprzednie warunki są sprzeczne z nowymi, dawne warunki zostaną zastąpione nowymi.

 

8.7. EOBRAZ.PL zastrzega sobie prawo do zmiany lub do tymczasowego lub całkowitego zawieszenia całego serwisu lub jego części w dowolnym momencie, bez uprzedzenia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników lub innych osób trzecich z powodu zmian funkcjonalności, zawieszenia lub przerwania działalności serwisu.